Ziekte Gerelateerde Ondervoeding

Ondervoeding omvat zowel overvoeding (overgewicht/obesitas) als ondervoeding. In het kader van ziekte gerelateerde ondervoeding, wordt alleen ondervoeding bedoeld.

Ondervoeding wordt vaak geassocieerd met mensen die in landen wonen met een tekort aan normaal voedsel. Ziekte gerelateerde ondervoeding beschrijft echter de situatie van patiënten die door hun ziekte ondervoed zijn of dreigen te worden en voor wie normaal beschikbare voeding vaak niet voldoende is om aan de voedingsbehoeften te kunnen voldoen.

Ziekte gerelateerde ondervoeding is wijdverbreid in de wereld. In Europa lopen naar schatting 33 miljoen mensen rond die ofwel ondervoed zijn ofwel risico lopen op ondervoeding (Ljungqvist & Man, 2009). Kleinere onderzoeken in andere regio’s laten een vergelijkbare incidentie van ondervoeding zien en vaak zelfs een hogere incidentie. Ziekte gerelateerde ondervoeding is wijdverbreid in alle zorginstellingen en in alle leeftijdsgroepen.

‍• Grootschalige studies tonen aan dat ongeveer 1 op de 4 volwassen patiënten in het ziekenhuis risico loopt op ondervoeding of al ondervoed is (Guest, et al., 2011).

• Meer dan 1 op de 3 mensen in verzorgingshuizen loopt risico op ondervoeding of is al ondervoed (Kaiser, et al., 2010).

‍• 1 op de 3 zelfstandig wonende ouderen loopt risico op ondervoeding (Kaiser, et al., 2010).

Lees Meer

Op Maat Gemaakte Voedingsoplossingen

Deze website kan algemene informatie bevatten met betrekking tot verschillende medische aandoeningen en hun behandeling. Dergelijke informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is niet bedoeld als vervanging voor advies van een arts of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Patiënten mogen de hierin opgenomen informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of ziekte. Patiënten dienen altijd een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen voor medisch advies of informatie over diagnose en behandeling.
Copyright © 2022 Dutch Medical Food BV. Alle rechten voorbehouden.