Over ons

Dutch Medical Food is een multinationale onderneming op het gebied van medische voeding. Het is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van conventionele en innovatieve medische voedingsproducten en in het bieden van gepersonaliseerde oplossingen voor patiënten met speciale voedingsbehoeften die niet via een normaal dieet kunnen worden verkregen. De medische voedingsproducten worden gegeven om de gezondheid te bevorderen van zowel kinderen en volwassenen die ernstig ziek zijn, leven met een chronische ziekte, of een aandoening hebben die gespecialiseerde voeding vereist.

Onze belangrijkste focus is om ervoor te zorgen dat producten van de hoogste kwaliteit zoveel mogelijk mensen over de hele wereld bereiken die voedingsondersteuning nodig hebben. Ons medische voedingsportfolio en onze diensten worden ondersteund door artsen en diëtisten en zijn bedoeld voor patiënten met andere voedingsbehoeften dan gezonde mensen, vanwege ziekte-gerelateerde behoeften.

Ons huidige portfolio is gespecialiseerd in de voedingsbehoeften van pediatrische en volwassen patiënten en voornamelijk gericht op ziekte-gerelateerde ondervoeding, intensive care en chirurgie, kanker, diabetes, gastro-intestinale aandoeningen, spijsverteringsstoornissen, hartaandoeningen, COPD, sarcopenie, en leveraandoeningen.

Onze toewijding aan het milieu en aan op wetenschap gebaseerde voeding betekent dat we blijven werken aan het creëren van oplossingen die een verschil kunnen maken in de wereld waarin we leven, voor patiënten, zorgverleners, zorgprofessionals en voor toekomstige generaties. Onze producten en diensten worden wereldwijd gedistribueerd via ons hoofdkantoor in Nederland en via dochterondernemingen in de VS, India, Vietnam, Hong Kong en Australië.

Onze visie

Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op hoogwaardige gezondheidszorg. Voeding speelt een belangrijke rol daarin. Onze visie “Caring for All” betekent dat we hoogwaardige voedingsproducten toegankelijk willen maken voor alle segmenten van de markt, zodat patiënten die medische voeding nodig hebben worden geholpen.

Onze missie

Onze missie is om de wereld te voorzien van hoogkwalitatieve conventionele en innovatieve voedingsproducten en om gepersonaliseerde oplossingen te bieden waarmee het leven, de groei en de gezondheid van zuigelingen, kinderen en volwassenen die medische voeding nodig hebben op elk moment in hun leven, ondersteund worden.

Onze kernwaarden

  • Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op hoogwaardige voeding, ook tijdens ziekte
  • Wij geloven in de kracht van wetenschap en onderwijs
  • Wij zijn hier om ons milieu te beschermen
  • Wij creëren producten en oplossingen waarin we geloven
  • Wij geloven dat iedere patiënt in de wereld recht heeft op hoogwaardige gezondheidszorg
  • Wij geloven dat zorgverleners de echte helden van onze nieuwe wereld zijn
  • Wij geloven in eenvoud
  • Wij geloven in integriteit en transparantie
  • Wij willen de ongelijkheid in toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg aanpakken
  • Wij zullen deelnemen in elke markt waar we een verschil kunnen maken
Dutch Medical Food staat voor kwaliteit

Wij streven ernaar om kwaliteit te belichamen in elk aspect van ons werk. Onze patiënten en hun zorgverleners rekenen op ons om producten te ontwerpen, ontwikkelen en distribueren die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en we doen er alles aan om hun verwachtingen te overtreffen.

Onze focus ligt op de patiënten en hun zorgverleners

Wij willen innovatieve medische voedingsoplossingen ontwikkelen en toegankelijke producten van hoge kwaliteit leveren die het leven, de groei en de gezondheid van kinderen en volwassenen ondersteunen die ernstig ziek zijn of met een chronische ziekte leven. We zullen dit doen door samen te werken met diëtisten/artsen en door te investeren in onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten.


Kwaliteit is een ‘geboorterecht’ van onze patiënten

Wij laten ons leiden door kwaliteitsmanagementprincipes en streven ernaar om aan de kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld door regelgevende instanties te voldoen, en ze te overtreffen. We zullen ernaar streven om onze producten beschikbaar te maken in minder ontwikkelde gebieden in de wereld. Dit zal ons als bedrijf beter maken, en zal ons tot een vertrouwde partner maken voor onze patiënten en hun zorgverleners, voor nu en in de toekomst.

R&D

Terwijl we nieuwe medische voedingsproducten en -oplossingen onderzoeken en ontwikkelen, streven we ernaar om onze producten beschikbaar te maken in minder ontwikkelde gebieden in de wereld. Wij streven ernaar om ons innovatieproces te laten voldoen aan de behoeften van verschillende soorten patiënten, rekening houdend met de diverse geografische gebieden waarin ze leven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanaf het begin hebben we een bewuste keuze gemaakt om te streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zullen steeds hogere normen op het gebied van ethiek, transparantie en duurzaamheid nastreven en dit belichamen in de manier waarop we onze producten ontwerpen, ontwikkelen en leveren over de hele wereld.

Transparantie

Wij streven naar continue verbetering in alle aspecten van onze processen en de bevoorradingsketen. Gezien de complexiteit en de wereldwijde aard van de bevoorradingsketen en gezien het enorme belang ervan, zullen we de betrokkenheid en samenwerking met onze upstream- en downstream-partners stimuleren ter ondersteuning van traceerbaarheid en transparantie – van boerderij en fabriek tot eindproduct.

Deze website kan algemene informatie bevatten met betrekking tot verschillende medische aandoeningen en hun behandeling. Dergelijke informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is niet bedoeld als vervanging voor advies van een arts of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Patiënten mogen de hierin opgenomen informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of ziekte. Patiënten dienen altijd een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen voor medisch advies of informatie over diagnose en behandeling.
Copyright © 2022 Dutch Medical Food BV. Alle rechten voorbehouden.